قند عسلم روزت مبارک

زودتر به تکلم می افتد، زودتر راه می رود،زودتر به سن تکلیف

می رسد...

اصلا انگار دختر از همان اول عجله دارد...

گویی که اصلا برای خودش وقت ندارد،که حتی بازیهایش رنگ و بوی

"جان بخشیدن" دارد،

رنگ و بوی ابراز عشق محبت به "دیگری"...

نگاه کن چه معصومانه عروسکش را در آغوش میفشارد;گویی سالهاست

طعم شیرین "مادری" را چشیده است ...

آری "دختر بودن" یعنی همیشه "عجله" داشته باشی برای رساندن

مهر به دستان دیگران ...

"دختر بودن"یعنی وقف بند بند ساقه ی وجود تو برای رشد نهال

عاطفه...

"دختر بودن" یعنی از مقام ریحانه ی بهشتی بودن به "لتسکنوا الیها"

رسیدن

ریحانه ی بهشتی ام روزت مبارک

اینم کادوی شما

/ 6 نظر / 91 بازدید
مهشاد

مبارکهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

مامان روژینا

روزت مبارک فرشته کوچولوی خاله[ماچ]

مامان نیوشا

ماشالله چه خانومی شده....دخترا خیلی با محبتن خیللیییی

مامان نیوشا

ماشالله چه خانومی شده....دخترا خیلی با محبتن خیللیییی

اعظم

روزت مبارک باشه عزیزه دلم همیشه سلامت باشی