سرما خوردگی مامان

دو سه روزه من وارد هفته سی ام شدم / از بد شانسی ما یه ویروس

به مامانی حمله کرده و حالش خوب نیس ( سرما خورده )

رفتیم دکتر اقای دکتر گفت مامانی نباید دارو مصرف کنه آخه من کوچولوام

دارو واسه من خوب نیست.بیچاره خیلی داره اذیت میشه ولی همش

نگران منه ولی من با تکونام سعی میکنم خوشحالش کنم 

تا زودتر خوب بشه...

/ 1 نظر / 30 بازدید
زهرا مساح

انشاا...مامانت زود زود خوب میشه[گل]