ژست خواب

دیشب بغل مامانی که داشتم میخوابیدم

هر کاری میکردم بخوابم نشد .هر حالتی رو که امتحان میکردم نمیشد

بخوابی تا بلاخره این ژست جدید رو کشف

کردم ......وای که چه حالی میده خواب.Hello Kitty emoticonمن که تازه این حالت

رو گرفته بودم مامانی کلی ذوق کرد بابایی رو صدا کرد اومد و تو

این حالت کلی ازم عکس گرفتن...

 

 

 

این روزهای من:

من الان 2 ماه 23 روزمه.تقریبا از بیست روز پیش جیغ زدن شروع کردم .بعضی وقتا که مامانی پیشم نیست  جوری جیغ  میزنم

که مامانی بدو بدو میاد پیشم ببینه چی شده وقتی میبینه که من تو گهوارمم و دارم واسه عروسکام ذوق میکنم و جیغ میکشم کلی قربون

صدقه م میره و از این که سر کارش گذاشتم خندش میگیره .

تازه وقتی باهام حرف میزنن منم جوابشون میدم  البته با زبون خودم(سر و صدا )

تو خونمون یه چیز خیلی واسه م جالبه اونم ساعت دیواریه .نا ارومی که میکنم واسه این که ساکت بشم زودی میبرنم جلو ساعت

من شروع میکنم به حرف زدن با آقای ساعت...

/ 5 نظر / 11 بازدید
مهشاد

آفرین هی حالت های خواص بگیر ما اینجا قربون صدقت بریم[قهقهه][خوشمزه][خداحافظ][تماس][راک]

زهرا مساح

قربببببببببببببببببببون اون پست[ماچ]

زهرا مساح

ببخشید اشتبا هی شد قربوووووووووووووووووووووووووووووون اون ژست خواب[ماچ]