درخواستی

سلام

ما به خاطر شغل بابایی فعلا جنوب زندگی می کنیم.خانواده ی مامانم اصفهان هستن

وخانواده ی بابایی مشهد زندگی می کنند.

واسه همین هر روز از مامان بابا میخوان عکسمو آپ کنن تا بلکه اینجوری منو ببینن

ما هم به همین دلیل با موضوع و بی موضوع-با دلیل و بی دلیل و کلا به هر بهانه ای

عکس میذاریم...

((اگه می بینین گوشه لباسم خیسه واسه اینه که خیلی آب دهنم میریزه و به گفته

دکتر از لثه هامه...........))

        

      

ببینید چقدر خوب میتونم گردنم رو نگه دارم(نبودید ببینید مامانی چقدر ذوق کرد)

        

اینم از هنر جدیدم که بالشت زیر سرم رو کشیدم روی سرم

شکلک های هستی

 

/ 2 نظر / 47 بازدید
زهرا مساح

دختر ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازی[دلقک][گل][دلقک]