روشا و روروئک

 خیلی وقته روروئک سواری میکنم ولی عکس نگرفته بودمنیشخند

الان دیگه دست فرمونم عالی شده همه جای خونه رو میچرخم...

ما که خودمون رو به هر دری زدیم یه زبون به کلیدا بزنیم مامان نذاشت

الانم داره عکس میگیره کاری بهم نداره ماهم که از خدا خواسته ...چشمکخوشمزه

گفتم که همه خونه رو میچرخم .اینجارو تازه کشفیدم درش رو باز میکنم دوباره میزنم به

هم صدا میده منم کلی کیف میکنمنیشخندچشمکنیشخندعینک

یکی به من بگه این هندونه س یا کدو ...؟؟؟متفکرمتفکرمتفکر

الان که بو میکنم بوی هندونه میده ولی خوب چرا شکل کدو س؟؟!!!!!تعجبتعجب

من که نتونستم این معمارو حل کنم یکی به دادم برسه...متفکرمتفکرمتفکر

/ 32 نظر / 97 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیرحسین

جه رانده ی ماهری شدی همه جای خانه هم که گشتی[گل][چشمک][نیشخند][عینک][خنده][زبان][قهقهه][فرشته][قلب][لبخند]

امیرحسین

جه رانده ی ماهری شدی همه جای خانه هم که گشتی[گل][چشمک][نیشخند][عینک][خنده][زبان][قهقهه][فرشته][قلب][لبخند]

یاسمن مامان ترمه

وای دخملیو نگاش کنید با اون تلش

negar

ای جونممم دندوناشو خنده اشو نگاه

مامان النا

وای عزیزم ماشاا... چقدرخواستنی شدی [ماچ][ماچ] یادروزهای روروئک سواری النا افتادم چقدرزودگذشت هرچی روشاجون بزرگترمیشه دیگه خونه وزندگی واست نمیزاره ولی کاراشون بامزست[خوشمزه]

مامان جون

مامان جون خیلی دلش برات تنگ شده و هزارتا بوس برات می فرسته می خواد از نزدیک ببیندت[ماچ]

مامان جون

مامان جون خیلی دلش برات تنگ شده و هزارتا بوس برات می فرسته می خواد از نزدیک ببیندت[ماچ]

مامان یسنا

جانم خاله که اینقدر بانمک و خوشگل و خوردنی هستی ...خاله منم نفهمیدم اون هندونه بود یا کدو؟؟؟؟[ماچ]

مامان یسنا

جانم خاله که اینقدر بانمک و خوشگل و خوردنی هستی ...خاله منم نفهمیدم اون هندونه بود یا کدو؟؟؟؟[ماچ]