غلت زدن من...

یه ماهی هست غلت میزنم ولی مامان بابا موفق نشده بودن از این حرکت آکروباتیک من

عسک بگیرن تا بلاخره امروز بعدظهر مامان تونست این لحظه رو شکار کنه..

   تازه دو مدل غلت میزنم  این اولیش...

شکلک های هستی

اینم دومیش....

شکلک های هستی

/ 3 نظر / 43 بازدید
مهشاد

به زودی میام پیشت به مامانت نگو سوپرایزه[دلقک][مغرور][هورا]

ز. م

چه سوپرایز خوبی[خنده][خنده][خنده]

زهرا مساح

چه سوپرایز خوبی[خنده][خنده][خنده]