تحویل سال 1394

دختر ماهم امسال ساعت 2 نیمه شب سال تحویل میشد.منو بابایی

مطمئن بودیم شما اون موقع در خواب ناز به سر میبری واسه همین قبلش

هفت سین چیدیم و عکس گرفتیم.

عیدت مبارک گل خوشبوی زندگی ما

شما هم در چیدن کمک می کردیبغل

ده دفعه ای شمع ها رو فوت کردی

گوشی بابایی رو برداشتی و شروع کردی مثه بابایی عکس گرفتن

از روز عید با هر کی صحبت می کنی میگی عید مبارک(فدات

بشمممممم من)بغلقلبماچ

امیدوارم تمام دقایق زندگیت بهاری و شاد باشه روشا جونم

/ 4 نظر / 65 بازدید
مامان دردونه

چه سفره هفت سین خشنگی[دست] آخه این گوگولی کنارش ایستاده خوشمل تر شده خوووووووووووووووووووو

مامان دردونه

ای جانم با چه دقتی عکس میگیرهههههههههههه

مامان دردونه

فوت کردن و نیگاههههههههههههههههههههههه

مهشاد

[گل][دست]