گل پشت و رو ندارهنیشخند

من و لباس زمستونی که اصلا دوست ندارم بپوشمگریه

کوکوی اسفناج مامان پز

(این مامان منم خود شیفته شده ها)

ایشالا فردا من و آنیتا و مامان باباهامون ودوست دیگه مامان بابا قراره یه سفر یک روزه

بریم آبادان