مامان بابا تصمیم گرفتند واسه رویش اولین مروارید من یه جشن بگیرن .

مامان بابا خیلی سعی کردن یه عکس از دندونم بگیرن ولی هر بار که دوربین نزدیک

صورتم میومد من نمیذاشتم عکس بگیرن.

انشاالله دندونم که بزرگتر شد باهاشون همکاری میکنم و یه عکس خوکشل میگیرم.

قنادی روی کیک اشتباهی به جای
tooth  نوشته thooth

          

کیک دندونی.

الویه دندونی.

آش دندونی:البته مامان آش رشته درست کرد.

ژله خرسی دندونی.