❤شکلکهــای
جالـــب آرویــــن❤

الان که مامانی داشت بهم فرنی (ساعت 20:00) میداد یهو یه صدای (تق)شنید .

واسه این که مطمئن شه قاشقمو چند بار اروم به لثم زد و دید که آره یه مروارید کوچولو

اومده...❤شکلکهــای جالـــب آرویــــن❤

مامان بابا کلی ذوق کردن و سه تایی خوشحال شدیم ..

بابایی اومد زود به این مناسبت یه پست گذاشت.

امروز من ماه و روزمه...(14/06/1392)