هشتم تیر تولد آراد جون پسر داییم بود.

ما  واسه جشن تولد 4 سالگی آراد توی باغ قشنگی دعوت شده بودیم.چون آراد خوابش برد

نتونستیم باهاش عکس بگیریم.

یه بار دیگه به آراد جون و دایی و زن دایی تبریک میگیم. 

عکسهای آراد جون

 

 

 

اینم عکس من و دختر خالم مهشاد جون

عکس من توی همون باغ