مبارک مبارک مبارکه ایشالا

3 سال پیش همچین روزی مامان بابای من تصمیم گرفتن قلبشون رو بهم هدیه کنن

و اون روز عقد کردند.

سالگرد عاشقیتون مبارک.دوستتون دارم مامان بابای خوبم

ali-mahsaali-mahsaali-mahsa

 

مامان میگه:

عزیزم بهترین انتخاب عمرم همراه شدن با تو در مسیر زندگی است.

با عشق تو
 
بی نیازم
 
از هرچه که هست .
 و با عشق تو
 چاره سازم
 هر آنچه که نیست.

بهانه زندگیم

 از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم قطار زندگی مشترکمان

همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند.

 سالگرد یکی شدنمان مبارک.