وقتی چشم به جهان گشودم. قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت

و بی ریایی بود احساس کرد. دیدم زمانی را که با لبخندم لبخند زیبائی بر چهره خسته

ات نشست و دنیایت سبز شدو با گریه ام دلت لرزید و طوفانی گشت. از همان لحظه

فهمیدم که تنها در کنار این نگاه پرمهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد.

      مادر عزیزم روزت مبارک

 

 

 اینم یکی از اولینای من

واسه اولین بار به مامانم روزش رو تبریک میگم و اولین  هدیه من به اون یه لبخنده 

مامانم دختر کوچولوت از اینکه به دنیاش اوردی و ازش مراقبت می کنی ازت ممنونه.

فرشته زندگیم دوست دارم10000000

راستی این روز رو به مامان جون و مادر جون هم تبریک میگم و بهشون میگم دوستون دارمقلب

   

بابایی میگه : سلام و تبریک گرم با هم بودن رو در این روز قشنگ به همسر عزیزم

عرض میکنم / همسرم این روز زیبارو بهت از صمیم قلب تبریک میگم

لحظاتت شاد و وقتت به نکویی...

دوست دارم ....ali-mahsaali-mahsaali-mahsa