سلام دوستای خوبم

من دیروز  روزه شدم- تو این مدت بازیگوش شدم و

موقع شیرخوردن مامانی رو حسابی اذیت می کنم...

دو روزه واسشون می خندم-البته اینو بگم که باید حسابی سر

حال باشم تا یه لبخند کوچولو بزنم

دل دردهام یه کم بهتره ولی کلا کم خوابم.

بابایی امروز رفت خونمون و من و مامان قراره بعد از واسکن دو

ماهگیم بریم پیشش...