روشای عزیزم آنقدر بی نهایتی این روزها،آنقدر شیرین حرف میزنی که

می خواهم بمیرم برایت،راه که می روی عشق می ریزد از وجودت...

این روزها اگر عاشقانه سپری می شوند،به عشق بودن توست.دنیا با تو

همیشه زیباست،زیباتر از همه روزهایی که سراغ دارم...

دختر بی نظیرم کنارم خیلی ها هستند،اما دلم پیش تو آرام است...

بی مرز میخوامت تمام هستی من و بابا