دختر عزیزم سلام

گل خوشگل مامان ما از روز 10 تیرماه اومدیم اصفهان خونه مامان

جون...

بابایی بعد از سه روز برگشت دزفول و قراره آخر ماه رمضان بیاد تا بریم

مسافرت.

تو این مدت خیلی خیلی شیرین تر شدی و با شیرین کاریات و حرف

زدنت  داری از همه دلبری می کنی.

اول چند تا عکس از قبل از سفر(خونه خودمون) میذارم بعد هم چند تا

از این روزا...

اولین باری که بلال خوردی و خیلی دوست داشتی

لازانیا خوردن ناناز خانوم

بقیه در ادامه مطلب


شب تولد آراد جون

باغی که تولد آراد توش گرفته شد

پارک

دو تا عکس خوشگل

 زندگی زیباست

یعنی درست

از همان روزی که

تو تمام زندگی ام شدی