دیروز تولد مامانی بود،بابایی تصمیم گرفت کیک بخریم بریم کنار آب، با

آنیتا جون اینا رفتیم و خیلی خیلی خوش گذشت.

مامان جوووووووووونم تولدت مبارک

بعد از خوردن کیک یه دل سیر آب بازی کردم و اصلا دوست نداشتم از آب

بیام بیرون...