سپیده جون مدیریت وبلاگ کودک من زحمت کشیدند و

عکسهای تولد روشا جون رو تو وبلاگشون گذاشتند.

سپیده جون یه دنیا ممنون.

با کلیلک بر روی عکس دخترم میشه وارد وبلاگ سپیده جون

شد.

پست قبلی هم جدیده