taart14.gif

امروز روز تولد توست و من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم که تو

خلق شده ای برای من تا زیباترین لحظه ها را برایم بسازی.

دوستت دارم با صداقت،بی نهایت،تا قیامت،عشق من روزت مبارک

محسن جونم خوشبختی من در بودن با توست،امیدوارم همیشه برقرار

باشی.

من و دخترمون خیلی دوستت داریم و صمیمانه تولدت رو تبریک می گیم

بهترین همسر و بابای دنیا

هم چنین پیشاپیش سومین سالگرد ازدواجمون (1393/01/08) رو بهت

تبریک میگم همسر خوبمقلبقلبقلب