چند وقته علاقه خاصی به رشته ژیمناستیک پیدا کردم

این روزا با تکونای شدیدم مامانی رو حسابی غافلگیر میکنم.

هر شب قبل از خوابش یه نیم ساعتی تمرین میکنم و با تشویقای

 بابایی انرژی بیشتری میگیرم

مامانی و بابایی از این که من سالمم و میتونم تکون بخورم خیلی خوشحالن